O projektu

Společnost INESO CZ s.r.o. jsem založil v roce 2012 jako odpověď na povinnost stát v roli právnické osoby, pokud jsem chtěl zachovat nezávislé postavení na trhu s energetickým poradenstvím a přitom servisovat i státní anebo municipální sektor. Zkušenost z předchozích let s prací v oblasti EP (energetické poradenství) mi dávala náskok, neboť v České republice nebyla tou dobou ani jedna společnost, která by tuto disciplínu nabízela a přitom zachovala skutečnou nezávislost. Pokud se rozhodnete dělat poctivé odborné energetické poradenství máte na výběr pouze tři možnosti, jak ho koncipovat, aby kritéria byla beze zbytku splněna. Tou první možností je dělat ho zcela zdarma a financovat ho z jiných zdrojů, ideálně vůbec ne z energetiky. Taková činnost zcela eliminuje jakékoliv pochyby o účelovosti a finančních zájmech limituje však časově kvůli zdrojům financování. Druhou možností je dělat poradenství bez smluvního partnera, a financovat svou činnost podílem na výsledku z úspory klienta. Třetí možností je naopak mít veškeré smluvní partnery na trhu. V takovém případě dokážete klientovi nabídnout celé spektrum společností a služeb, ale tato varianta přináší nespočet úskalí, pominu-li prostý fakt, že někteří dodavatelé energií na trhu nemají o třetí stranu v podobě partnera zájem. Jak z toho ven..Jít vlastní cestou. Přijít na trh s vlastním programem úspory, vlastním programem poradenství a služeb a vlastním programem jak vybírat dodavatele napříč spektrem trhu…Je to závazek, výzva a především pak práce…Ale jde to….