produkty, služby

Produkty :

1) energetické poradenství s garancí úspory a zárukou zpětné odpovědnosti

2) správa měřidel pro odběry energií

3) informační servis na bázi energetické bilance stavu odběrů od domácnosti po města.

4) realizace programu Zelená úsporám – voltaické systémy na výrobu elektřiny s jejím uložením a pozdějším řízeným užitím. (ve spolupráci s partnerem)

5) fázové předřadníky, úsporná osvětlení, rekuperační a kogenerační jednotky

6) likvidace nevýhodných a nebo podvodně uzavřených smluv se zvláštním režimem pro společnosti reklamující pseudo-aukce, energetické soutěže bez pravidel, a neřízená výběrová řízení.