Rytíři energetiky

To je projekt, který spustím někdy v průběhu roku 2018. Připravuji pro něho podmínky, koncepci a zázemí a měl by objektivně oddělit na energetickém trhu zrno od plev…..Vydržte, pracuji na tom.